General Construct

Proiecte
Proiecte finalizate din Romania

Restaurarea si conservarea manastirii Dragomirna

Prin activitatile principale ale proiectului s-au realizat :

restaurarea si conservarea frescelor picturii interioare si a iconostasului la biserica „Pogorarea Sfantului Duh”, precum si lucrari de constructii si modernizare :

  • instalatie electrica si de iluminare arhitecturala,
  • imprejmuire principala si secundara,
  • construirea cladirii si achizitia centralei termice pe biomasa, realizarea retelei de alimentare cu apa,
  • revizuirea si inlocuirea invelitorii cladirilor ansamblului incintei manastirii,
  • reparatii la tamplarie, usi si ferestre, refacere paviment de acces principal,
  • modernizare sistem informatic si realizarea unui punct de informare turistica in curtea interioara a manastirii.

Descriere proiect
Beneficiar: Manastrirea Dragomirna
Proiectant: Biroul individual de arhitectura Bratiloveanu Gheorghe
Antreprenor general: S.C. General Construct S.R.L. Suceava