General Construct

Management integrat

Managementul calitatii

Calitate – mediu – SSO

Calitate
Sistem integrat

Managementul calitatii

Societatea are implementat si mentine un sistem de management integrat calitate – mediu – SSO, care acopera toate procesele, activitatile, produsele si serviciile noastre, in conformitate cu cerintele standardelor de management al calitatii (SR EN ISO 9001:2015), mediu (SR EN ISO 14001:2015) si sanatate si securitate ocupationala (SR OHSAS 18001:2008).

Prin preocuparile si activitatile sale curente, conducerea firmei urmareste crearea unui cadru adecvat de echilibrare a interesului economic cu cel ecologic si cu interesul manifestat fata de factorul uman, considerand satisfacerea deplina a cerintelor clientilor, profitabilitatea, sanatatea si securitatea ocupationala si protectia mediului înconjurator, ca baza pentru o dezvoltare durabila.
Societatea este preocupata in mod activ de imbunatatirea propriilor standarde in domeniul managementului calitatii, protectiei mediului ti al sanatatii si securitatii in munca.

In acest context, ne angajam sa asiguram implementarea, dezvoltarea si continua imbunatatire a eficacitatii acestui sistem, ca mijloc de pastrare a reputatiei noastre si a pozitiei pe piata constructiilor.

Social
Linii directoare

Responsabilitatea sociala

Prin emiterea politicii responsabilitatii sociale si a conditiilor de munca, conducerea S.C. GENERAL CONSTRUCT S.R.L. a stabilit liniile directoare pentru managementul responsabilitatii sociale si conditiilor de munca. 

In Pol-RS-1 este prezentata Politica privind responsabilitatea sociala.
Politica SMRS este semnata de catre Directorul General, care isi asuma responsabilitatea realizarii tuturor obiectivelor si este comunicata tuturor angajatilor, este facuta publica si este analizata periodic in ce priveste gradul de adecvare.