General Construct

Proiecte
Proiecte finalizate din Romania

Reabilitarea cetatii de scaun a Sucevei

Principalele activitati vizate de reabilitarea monumentului istoric si de punerea in valoare a zonei de protectie a acestuia se refera la: interventii de restaurare a Cetatii de Scaun a Sucevei, activitati de consolidare a Cetatii de Scaun a Sucevei, refacerea / amenajarea cailor de acces (pietonale si carosabile) catre obiectivul reabilitat, in interiorul zonei de protectie, lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior, a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ si de punere in valoare a obiectivului reabilitat, dotarea cu instalatii si echipamente pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie, lucrari de modernizare a utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu energie electrica, alimentare cu apa, canalizare.

Descriere proiect
Beneficiar: Consiliul Judetean Suceava
Proiectant: SC RELIANS CORP SRL
Antreprenor general: S.C. General Construct S.R.L. Suceava