General Construct

Proiecte
Proiecte in curs din Romania

Consolidarea, restaurarea si conservarea ansamblului bisericii Sf. Ilie

Conform datelor analizate de comisia de expertiza, s-a impus adoptarea unor lucrari compuse din:

  • refacerea continuitatii zidariei, acolo unde este necesar
  • injectarea in volum a corpului de cladire cu un amestec de lapte/pasta de ciment
  • reabilitarea elementelor de invelitoare, streasina, cruci si coame
  • sistematizarea verticala si amplasarea de rigole perimetrale
  • refacerea trotuarelor pe zonele afectatede tasarea diferentiala a pamantului

Descriere proiect
Beneficiar: Parohia ortodoxa Sf. Ilie
Proiectant general: S.C. Arhitectura grafica design S.R.L. Suceava
Amplasament: judetul Suceava, comuna Scheia, sat Sf. Ilie
Constructor: S. C. General Construct S.R.L. Suceava