General Construct

Proiecte
Proiecte in curs din Romania

Lucrari de plombare si chituire zidarie, restaurare contraescarpa si pod de acces la Cetatea de Scaun a Sucevei

Lucrarile executate la acest obiectiv se impart pe urmatoarele obiecte:

  • contraescarpa: executarea schelei, biocidarea zidariei, desprafuirea paramentului, adancirea rosturilor, indepartarea urmelor de ciment, plombarea paramentului, decolmatarea barbacanelor existente,montarea de barbacane noi, injectarea in masa a zonelor friabile, protectia coronamentului zidariei, rostuirea zidariei, realizarea unui dop de argila, sistematizarea verticala a terenului
  • zid de incinta
  • pulberarie
  • pod
  • instalatii antiefractie

Descriere proiect
Beneficiar:
Consiliul Judetean Suceava pentru Muzeul Bucovinei
Proiectant general: S.C. Polarh Design S.R.L.
Amplasament: str. Parcului, numar cadastral 34505, Suceava
Constructor: S. C. General Construct S.R.L. Suceava