General Construct

Proiecte
Proiecte in curs din Romania

Consolidare si reabilitare ansamblul de cladiri ale Manastirii „Sfantul Ioan cel Nou” de la Suceava

Proiectul consta in lucrari de interventie pentru:

  • consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural
  • protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz
  • interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz
  • demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei
  • introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare
  • introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei existente

Descriere proiect
Beneficiar:
  Compania Nationala de Investitii
Proiectant general:  S.C. Arhitectura Grafica Design S.R.L. Suceava
Amplasament:  str. Ion Voda Viteazul nr. 2, mun. Suceava, jud. Suceava
Constructor: S. C. General Construct S.R.L. Suceava